Beställning av Mandat

Faktura och Nyckelfil ska skickas till:

Beställarens namn

Beställarens e-postadress

Licensen ska tillskrivas:

Namn (person) (om annan än beställaren)

Kommun / Landsting

Fakturaadress:

Övriga fakturauppgifter:

Eventuell referens/text på fakturan

Övriga kontaktuppgifter:

Telefon (inklusive riktnummer)

Meddelande till PERFICIO angående din beställning