perficio [latin: Att slutföra, göra klart.]

Företaget har lagts ned på grund av pensionering.


Mandat

Mandat kommer att leva vidare i ny modern version som kommer att tillhandahållas av SKL till årets val.

Dokumentation

Hur man installerar Mandat (grundinstallation)
Hur man uppdaterar Mandat
Manualen för Mandat (Pdf-format)

Nerladdning

Grundinstallation (v4.0.8)

Efter att installationen är klar, måste en giltig nyckelfil läggas in i den katalog där du har installerat Mandat.

Uppdatering (v4.0.8)

Versionsinformation

Aktuell version: 4.0.8
Nytt i v4.0.8: Två nya fält på dialogen Preliminär Fullmäktige:

  • Småpartispärr - standardvärde 0 ifyllt
  • Decimal för första divisorn - standardvärde 4 dvs första divisorn 1,4
Standardvärde 0 resp. 4 gäller för 2014 års val

För frågor kring Mandat, kontakta Thomas Ljunggren.

matematik pedagogik matteprogram matematikprogram läroplan skola grundskola undervisning matte Lpo94 perficio PERFICIO dokumenthantering ordbehandling Thomas Ljunggren DCF Word dokumentmallar konvertering AFP COBOL PL/1 programmering projektledning administration Papyrus mandat val rösträkning röstberäkning Visual Basic VB SQL databas relationsdatabas Access SGML systemutveckling fortbildning kompetensutveckling matematikverktyg matematikutveckling PERDOCEO perdoceo Staffan Wohrne teknik